Salten Regionråd møtes i...

07.06.2017: Årets juni-møte i Salten Regionråd er lagt til Støtt i Meløy kommune. Av saker som skal behandles kan nevnes årsmelding og regnskap for 2016 for regionrådet og underliggende tiltak...

Møte med Stortinget om...

28.04.2017: Ny lufthavn, sammenhengende og raskere opprustning av E6, fjernstyring og utbedring av Nordlandsbanen og reetablering av Nord-Norgelinja. Disse sakene ble løftet fram for Stortinge...

Samferdselskonferanse på...

15.03.2017: Årets samferdselskonferanse i regi av Fauske Næringsforum setter bl.a. fokus på Nasjonal Transportplan, framtidas E6 gjennom Nordland og terminalstruktur i nord.

NTP 2018 – 2029 – hva...

07.04.2017: I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 26 751 millioner kroner til prosjekter i Nordland. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysa...

Salten Regionråd ...

20.02.2017: Salten Regionråd synes det er svært beklagelig at Steigen kommune har sagt opp sitt medlemskap, da dette vil bidra til å svekke det regionale samarbeidet i Salten. Dersom Steigen...

Salten Regionråd møtes i...

13.02.2017: 16. februar 2017 møtes Salten Regionråd i Bodø til et dagsmøte. Strategiplan Havbruk, Indeks Nordland og ryddeprosjekt er noen av sakene som er satt på dagsorden.