Salten Regionråd møtes i...

19.09.2016: 22. - 23. september møtes Salten Regionråd i Gildeskål. De to Gildeskålbaserte bedriftene Gigante og Eukaryo kommer for å orientere om sjømatnæringen i dag og i fremtiden.

Flytt FOT-rutene fra...

07.06.2016: Salten og Ofoten Regionråd ser med bekymring på at flyruten mellom Narvik (Evenes) og Bodø er ikke med i den nye anbudsutlysningen av FOT-ruter som nettopp er lagt ut. Dette finner...

Knut Hamsuns barndomshjem

Kulturopplevelser i kø i...

29.06.2016: Om du ligger og dupper i sjøen, er oppe på fjellet, jobber eller nyter bylivet med en kopp latte – det fins mange gode grunner til å ta turen rundt om i Salten i sommer.

Fellesmøte mellom Salten...

07.06.2016: 3. juni 2016 møttes Salten og Ofoten Regionråd på Hamsunsenteret til drøfting av felles utfordringer. Naturlig nok var samferdsel et av hovedpunktene under møtet.

Salten- og Ofoten med...

07.06.2016: Salten og Ofoten Regionråd er i et felles høringsinnspill enige om at det må satses på jernbane og utbedringer av E6 og E10 i neste NTP-periode. De to regionrådene vedtok i felles...

Salten Regionråd møtes 2....

31.05.2016: I tillegg til en rekke årsmøtesaker, vil det bli satt fokus på bl.a. innspill til Nasjonal Transportplan, felles eierstrategi, samhandling rus/psykiatri og nye Saltenstrategier i d...