Samferdselskonferanse på...

15.03.2017: Årets samferdselskonferanse i regi av Fauske Næringsforum setter bl.a. fokus på Nasjonal Transportplan, framtidas E6 gjennom Nordland og terminalstruktur i nord.

Salten Regionråd ...

20.02.2017: Salten Regionråd synes det er svært beklagelig at Steigen kommune har sagt opp sitt medlemskap, da dette vil bidra til å svekke det regionale samarbeidet i Salten. Dersom Steigen...

Salten Regionråd møtes i...

13.02.2017: 16. februar 2017 møtes Salten Regionråd i Bodø til et dagsmøte. Strategiplan Havbruk, Indeks Nordland og ryddeprosjekt er noen av sakene som er satt på dagsorden.

Salten Regionråd møtes på...

14.11.2016: Årets siste møte i Salten Regionråd er lagt til Kjerringøy 17. – 18. november. I dette møtet vil bl.a. regionrådets rolle og fokus bli satt på dagsorden. Det ventes også stort enga...

Ny spaserstokkturne i...

09.11.2016: Mandag 14. november starter en ny spaserstokkturne i Salten ved navn «Lidele galen, lidele god». Denne gangen er det kjente og kjære norske folketoner som står på plakaten når Salt...

Saltenopplevelser som...

12.10.2016: Dette er temaet på dagskonferansen som byregionprosjekt Salten inviterer til 15. november 2016. Målgruppe er politisk og administrativ ledelse i Salten, Nordland fylkeskommune og a...