Møteplan

Møteplan 2017

Krigshistorisk vandring på Nord-Arnøy

Fotograf Lars Kr. H. Evjenth

Salten Regionråd har vedtatt følgende møteplan for 2017:

 Møteplan 2017

Organ Ukedag Dato Sted
AU fredag 3. februar Bodø
SR torsdag 16. februar Bodø
AU fredag 31. mars Bodø
AU fredag 19. mai Bodø
SR torsdag/fredag 8. -9. juni Meløy
AU fredag 8. september Bodø
SR torsdag/fredag 21. -22. september Beiarn
AU fredag 13. oktober  Bodø
Saltenting torsdag/fredag 19. - 20. oktober Bodø
AU fredag 3. november Bodø
SR torsdag/fredag 16. - 17. november Fauske