Om Salten

Kraftfulle Salten

Fotograf: Ernst Furuhatt

Salten består av de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen er på 11 093,77 km² og dermed like stor som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er plassert midt i Norge, hvor avstanden Fauske – Oslo er den samme som Fauske – Nordkapp.

Salten hadde pr. 3. kvartal 2017 om lag 83 000 innbyggere. Om lag 74 % av disse er bosatt i Saltens to bykommuner, med 62 % i fylkeshovedstaden Bodø og 12 % i Fauske. Den øvrige bosettingen er spredt rundt i de syv øvrige kommunene i Salten.

Salten kan by på flere nasjonalparker, lang og vakker kystlinje, Norges nest største isbre, en fantastisk skjærgård og et magisk øyrike, grotter, mektige fjell og et godt og variert kulturtilbud. I Salten kan du både ta del i et pulserende byliv og ha unike naturopplevelser.

Salten besitter store naturressurser og har en meget sterk og konkurransedyktig industri med stort potensial for videre vekst.  Ser man overordnet på næringsstrukturen er det offentlig sektor som utgjør den største andelen med over 40 % av sysselsettingen. Næringer hvor Salten har spesielle fortrinn og som har et stort potensial for framtidig utvikling og vekst er spesielt industri, havbruk, landbruk og reiseliv- og kulturnæringer.

Salten har et godt utgangspunkt i forhold til å realisere nye muligheter og møte utfordringene i årene framover.

Folketall pr. 3 kvartal 2017

Kommune

                                                                                                                             
Beiarn 1032
Bodø 51431
Fauske 9792
Gildeskål 2008
Hamarøy 1801
Meløy 6360
Rødøy 1259
Saltdal 4703
Steigen 2540
Sørfold 1972
Til sammen 82898